Kostel sv. Prokopa

Kostel sv. Prokopa

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Pohled na kostel sv. Prokopa na Karlově (dnešní Seifertově) ulici

Základní kámen  kostela sv. Prokopa byl položen 30. října 1898 u příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. – proto také bývá někdy označován za jubilejní. Architekti Josef Mocker a František Mikš naplánovali kostel jako trojlodní sloupový chrám dlouhý 52 metrů a 16 metrů široký  se 72 metrů vysokou průčelní věží. Stavba trvala celých 5 let a k posvěcení došlo 27. září 1903 arcibiskupem Lvem Skrbenským za přítomnosti místodržitele Království českého arciknížete Ferdinanda Karla hraběte Coudenhove s chotí a dalších politiků. Západní vchod se 24 schody vede do kostela přes mohutnou věž se sochou sv. Vojtěcha, severní vchod s 21 schody je možná méně impozantní, ale obsahuje vzácný tympanon s reliéfem Madony s dítětem, kterému zdejší patron sv. Prokop podává model kostela. 


Mapa nalezení exponátu