Etiketa La Paloma

Etiketa La Paloma

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Etiketa La Paloma - likér dobré nálady

Španělské vinné sklepy, Praha XI. Žižkov