Složenka Bohuslav Berger, autodílny Praha - Žižkov

Složenka Bohuslav Berger, autodílny Praha - Žižkov

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Složenka Bohuslav Berger, autodílny Praha - Žižkov. 1930.