Účet firmy Eduard Benda

Účet firmy Eduard Benda

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Eduard Benda - velkoobchod čajem

Eduard Benda - velkoobchod čajem, Bořivojova 11, Praha - Žižkov dne 19.11.1940


Mapa nalezení exponátu