Betlémská kaple

Betlémská kaple

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Pohled na nejvíce schovaný žižkovský svatostánek

Zajímavé je, že jméno architekta kaple neznáme stoprocentně, i když jím byl nejpravděpodobněji Emil Králíček, který v té době pracoval u firmy Matěje Blechy. Ta stavbu v roce 1912 navrhla a v letech 1913–1914 realizovala. Králíčkovy kubistické tvary při budově sakrální stavby jsou celosvětově jedinečné. Den po Sarajevském atentátu – 29. 6. 1914 – byla kaple slavnostně otevřena. V roce 1928 byly dostavěny kanceláře, o 10 let později byla podle projektu architekta Bohumíra Kozáka přistavěna zákristie a zvonice, do které byl umístěn zvon – dar evangelíků ze švýcarské obce Balgach. Zákristie byla na jejich počest nazvaná Švýcarskou síní.


Mapa nalezení exponátu