Dům odborových svazů

Dům odborových svazů

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Pohled na první pražský mrakodrap neboli tzv. kachlíkárnu

Na místě zrušené plynárny byl v letech 1932–1934 vybudován první pražský mrakodrap v Československu, druhý po Baťově ve Zlíně. Po vydání zákona o penzijním pojištění v roce 1929 bylo rozhodnuto o stavbě nové budovy penzijního ústavu. Projekt byl ve výběrovém řízení svěřen dvěma mladým architektům – Josefu Havlíčkovi a Karlovi Honzíkovi, kteří připravili pod vlivem Le Corbusiera návrh budovy s křížovým půdorysem, který by zaručoval optimální využití denního světla pro všechny kanceláře. Neobvyklý křížový půdorys byl navíc obložen světlými keramickými kachlíky o rozměrech 20 × 40 cm, což způsobilo dodnes užívané lidové pojmenování mrakodrapu jako „kachlíkárna“. Severní a západní křídlo bylo projektováno na 8 pater, východní a jižní na 13. Dne 1. 4. 1932 se začalo stavět a už za dva roky byl Všeobecný pensijní ústav slavnostně otevřen. V roce 1952 bylo nemocenské pojištění převedeno do správy odborů a budova jim tedy připadla, což nám připomíná jeho současný název.


Mapa nalezení exponátu