Gymnázium Sladkovského

Gymnázium Sladkovského

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Pohled na "žižkovskou Sorbonnu" bohužel zakrývá kostel sv. Prokopa, ale společně tvoří jedinečnou kompozici

Na Sladkovského náměstí čp. 900/8 (tedy v místech, kde předtím stála usedlost Reismanka) byla v letech 1898–1899 postavena podle plánů architekta Motejla staviteli Richardem Prausem a Antonínem Lupíškem budova vyšší reálky. Ve své době byla považována za nejhezčí školu v Praze. Studovala i přednášela zde celá řada osobností, pamětní deska na fasádě z roku 1996 připomíná Antonína Svojsíka, který působil na žižkovské reálce (dnes gymnáziu) v letech 1901–1914 jako učitel tělocviku. V roce 1911 zde založil první skautský oddíl u nás, což připomíná i text na desce: „Zde působil v letech 1901–1914 zakladatel českého skautingu profesor A. B. Svojsík. Roku 1911 začal se žáky reálky utvářet skautskou výchovou základy junáctví“. V roce 2006 byla na fasádu umístěna pamětní deska Karla Sladkovského s textem „Karel Sladkovský 22. 6. 1823 – 4. 3. 1880 český novinář a politik nekompromisní obhájce pravdy“. Díky dalším osobnostem si už před 1. světovou válkou získala žižkovská reálka přezdívku „žižkovská Sorbonna“. 


Mapa nalezení exponátu