Kostel sv. Anny

Kostel sv. Anny

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Kostel sv. Anny byl navržen Eduardem Sochorem ve stylu tzv. beuronské secese, jež se zde setkává s předválečnou modernou

Chrám sv. Anny, jehož stavbu inicioval spolek sv. Bonifáce, byl vysvěcen 8. 10. 1911 pražským biskupem Františkem Brusákem. Kostel je netypicky směrován na západ, vchod má z východní strany. Východní průčelí zdobí dvě nižší boční věžičky, na které po stranách navazují fasády bočních lodí a malá zvonice. Kostel je trojlodní s ochozem po podélných stranách – převýšená střední loď je výrazně širší, než obě boční lodě, nad nimiž jsou umístěny empory. Střední loď je překryta rovným stropem tvořeným z příčných trámů a dekorativního podélného trámu. Trámy zdobí ornamentální pásové malby s polygonálními terči, v bočních čtvercových polích stropu jsou vyobrazeny řecké kříže. Pole ve středu stropu lemují tmavé pruhy. Ornamentální malby zdobí i střední pás stěny nad oblouky empor, které oddělují pole s mariánskými emblémy a citacemi mariánské litanie, probíhající na obou stranách lodi. V zábradlí varhanní kruchty se střídají oblé a polygonální tvary. Prostor lodě pod kruchtou na západní straně je oddělen mříží, zakončenou znakem řádu karmelitánů. Vnitřní členění prostoru lodi doplňují nástěnné malby.


Mapa nalezení exponátu