Socha Karla Havlíčka Borovského

Socha Karla Havlíčka Borovského

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Socha, jež měla své předchůdkyně v Chicagu a Kutné Hoře

Náměstí nese svůj současný název od května 1911, kdy byla slavnostně odhalena třímetrová socha Karla Havlíčka Borovského pocházející z dílny Josefa Stachovského. Její dvě „sestry“ se už dříve objevily v roce 1910 v Chicagu a o rok později v Kutné Hoře, kde stojí dodnes v parčíku před Vlašským dvorem. V době okupace byla poškozená žižkovská socha ukryta a náměstí přejmenováno na Husovo – fakt, že nacisté jméno Jana Husa strpěli je kuriózní. Od roku 1945 náměstí již definitivně nosí jméno Karla Havlíčka Borovského a kopie sochy je zpátky na svém místě.


Mapa nalezení exponátu