Sokol Žižkov

Sokol Žižkov

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Pohled na přístavbu žižkovské sokolovny na tehdejší Poděbradově třídě (dnes Koněvově ulici). Vpravo od budovy je vidět fasáda původní sokolovny, vlevo pak část budovy žižkovské tržnice.

Práce na výstavbě tělocvičny byly zahájeny v roce 1897 a ukončeny o rok později – přesně 24. 7. 1898, kdy byl uložen „závěrečný kámen“ a zazděna zapečetěná cínová schránka do otvoru v průčelní zdi vestibulu. Ve schránce byly uloženy denní listy, pamětní list, stanovy jednoty a pamětní mince. Ještě před první světovou válkou bylo rozhodnuto o přístavbě další tělocvičny, k čemuž ale došlo až po vzniku samostatného Československa. Během války totiž tělocvičny sloužily jako lazaret Červeného kříže a Sokol byl navíc v roce 1915 zakázán. V poválečných letech čekalo žižkovský Sokol rozšíření o cvičiště na vrchu Vítkově. V roce 1933 byly předány jednotě nové prostory do užívání, a tím obec získala dva tělocvičné sály, včetně sálu pro divadelní produkci.


Mapa nalezení exponátu