Sokol Žižkov

Sokol Žižkov

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Pohled na původní žižkovskou sokolovnu na Poděbradově (dns Koněvově) ulici

Práce na výstavbě tělocvičny byly zahájeny v roce 1897, a ukončeny o rok později – přesně 24. 7. 1898, kdy byl uložen „závěrečný kamen“ a zazděna zapečetěná cínová schránka do otvoru v průčelní zdi vestibulu. Ve schránce byly uloženy denní listy, pamětní list, stanovy jednoty a pamětní mince. Ještě před první světovou válkou bylo rozhodnuto o přístavbě další tělocvičny, k čemuž ale došlo až po vzniku samostatného Československa. Během války totiž tělocvičny sloužily jako lazaret Červeného kříže a Sokol byl navíc v roce 1915 zakázán. V poválečných letech čekalo žižkovský Sokol rozšíření o cvičiště na vrchu Vítkově. V roce 1933 byly předány jednotě nové prostory do užívání, a tím obec získala dva tělocvičné sály, včetně sálu pro divadelní produkci.


Mapa nalezení exponátu