Vítkov

Vítkov

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Pohled na Vítkov

Funkcionalistický památník byl vybudován podle projektu Jana Zázvorky v letech 1928–1932 jako připomínka československých legionářů a vzniku Československa. Památník vznikl jako jedna z nejvýznamnějších staveb české architektury 20. století, na jejíž výzdobě se podílela řada význačných umělců, jako byli Vincenc Beneš, Josef Malejovský, Otakar Nejedlý, Karel Štipl, Otakar Švec, Jan Štursa, Karel Pokorný, Jaroslav Horejc nebo Max Švabinský. Svůj hrob zde našel nejen neznámý hrdina, ale také např. legionář plukovník Josef Jiří Švec. Ppo válce byla dostavěna síň Rudé armády (původně koncipovaná jako místo posledního odpočinku T. G. Masaryka, který ale této myšlence nebyl nakloněn, a později sál památky padlých v 2. světové válce) a místo se politicky otřáslo – neznámého vojína zastínilo nabalzamované tělo prvního komunistického prezidenta Československa Klementa Gottwalda.


Mapa nalezení exponátu