Reklamní korespondenční lístek firmy Jiří Havelka

Reklamní korespondenční lístek firmy Jiří Havelka

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Reklamní korespondenční lístek firmy Jiří Havelka

Koncesovaná drogerie Jiří Havelka, úředně povolený obchod léčivými bylinami. Vývoz a dovoz kadidla. Praha XI. - Žižkov. Karlova tř. Číslo 17, na rozhraní Žižkova, Vonohrad a Prahy. 


Mapa nalezení exponátu