Korespondenční lístek tělocvičné jednoty Sokol v Žižkově (líc)

Korespondenční lístek tělocvičné jednoty Sokol v Žižkově (líc)

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Korespondenční lístek tělocvičné jednoty Sokol v Žižkově (líc)

K vlajce hleď! Vlasti zdar!


Mapa nalezení exponátu