Dopis Duchovní správy Českobr. Evang. Sboru v Praze XI. - Žižkově

Dopis Duchovní správy Českobr. Evang. Sboru v Praze XI. - Žižkově

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Dopis Duchovní správy Českobr. Evang. Sboru v Praze XI. - Žižkově

Prokopova třída číslo 17. (1938)


Mapa nalezení exponátu