Potravinové lístky z roku 1917

Potravinové lístky z roku 1917

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Výkaz o spotřebě tuků, tukových výrobků a stolních olejů

Prodej dovolen jen oddělí-li se přiměřený ústřižek. Nepřevodno. Patisk zakázán.