Předplatní lístek na „Volné Slovo“

Předplatní lístek na „Volné Slovo“

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Předplatní lístek na „Volné Slovo“

Volné Slovo, Žižkov - Smíchov (Nejstarší list Velké Prahy)