Vkladní knížka

Vkladní knížka

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Vkladní knížka Městské spořitelny pražské

II. sběrna a platebna v Žižkově, Grégrova ul. 19.
Období okupace.