Divadelní plakát "Než lípy rozkvetly"

Divadelní plakát "Než lípy rozkvetly"

© 2018, Exponát v majetku pana Pavla Trojana

Divadelní plakát "Než lípy rozkvetly"

Divadlo města Žižkova. Jaroslav Tumlíř: Než lípy rozkvetly.


Mapa nalezení exponátu